De zoutformaties onder Noord Nederland

Verklaring KNAG: In het kader van de Geoweek 2019 is op deze plaats een bijdrage aangeboden die leerlingen een catastrofaal oorsprongsverhaal biedt aangaande de zoutlagen in Noord-Nederland. Deze bijdrage kwam van Logos Instituut. Ander lesmateriaal van deze aanbieder gaat onder meer over het samenleven van mensen en dinosaurussen, en over hoe het probleem van de zondeval in het heelal opgelost kan worden aan de hand van het ‘anistropic synchrony convention’ model. Deze ideeën zijn ons inziens niet in overeenstemming met de gevestigde natuurwetenschap in de vorm van onder meer het actualiteitsbeginsel, het fossiel record, plaattektoniek en ander bewijsmateriaal en verklarend gedachtengoed.

Het is eenieders recht om op basis van argumenten anderen te overtuigen, maar daarvoor is er een tijd en een plaats. Het klaslokaal is ons inziens niet de plaats om informatie te verspreiden die niet in overeenstemming is met de gevestigde wetenschap, en vakvereniging KNAG kan geen rol spelen in de verspreiding van zulke informatie. Wij vinden dat die waardevrij moet zijn volgens de gangbare wetenschappelijke inzichten, los van welke overtuiging ook. Deze bijdrage wordt daarom niet meer aangeboden in het programma.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Onder Noord Nederland liggen gigantische zoutbergen van bijna drie kilometer hoog begraven onder zand, klei en kalklagen. Het is onderdeel van een 500.000 kubieke kilometer (!) grote zoutlaag die zich uitstrekt van Engeland tot Polen. Hoe weten we dat? Wat betekent dit voor olie-, gas- en zoutwinning? Hoe is dit ontstaan? Zijn daar verschillende meningen over? De jongeren mogen een zoutblok vasthouden.

Hoe kan het dat olie spontaan door een boorgat omhoog stroomt (denk aan de ramp met de Deepwater Horizon in de Golf van Mexico)? Welke kracht realiseert dat?

Hoe worden de aardbevingen in verband met de gaswinning veroorzaakt?

Stef Heerema is een boeiende spreker. Op basis van experimentele waarnemingen weet hij wereldwijd vele duizenden mensen te interesseren voor de Nederlandse ondergrond. Maar pas op! Hij verdedigt een catastrofale oorsprong. Zijn spectaculaire visie botst met het reguliere verhaal dat zout gedurende miljoenen jaren is afgezet. In de geologieboeken staat dat het zout in bassins is afgezet door verdamping. Het bassin is daarbij ontelbare malen opnieuw gevuld met oceaanwater. In totaal is zo’n 30-60 km waterniveau verdampt om de 0,5-1 km dikke zoutlaag te verklaren. Zonder dat er ook maar één schelpje in het schone zout is te vinden.

Wat er ook waar mag zijn van de botsende meningen, het levert in ieder geval een leerzaam inzicht in de Nederlandse ondergrond. En het kan een aanrader zijn om met jongeren van gedachten te wisselen over de zekerheid van ontstaanstheorieën.

Meer informatie kunt u vinden op de website van Logos Instituut.

Doelgroep: klas 1 t/m 3 VO
Duur: 1 lesuur (50 minuten)
Groepsgrootte: 1 klas (± 30 leerlingen)
Extra informatie: Wetenschappelijke visie van gastdocent past binnen de Bijbelse tijdlijn.

Let op! Dit is een gastles. Maximaal 1,5 uur reisafstand vanaf Assen (focus dus op Noord en Oost Nederland)

 

Bedrijf Logos Instituut
Plaats De Bilt
Expeditie soort GeoBedrijf, GeoProf
Bekijk op de kaart

Aanmelden voor deze expeditie

Geen expedities (meer) beschikbaar.