Waterschap Noorderzijlvest

Waterschap Noorderzijlvest

Geplaatst op 15 mei 2012

In het kader van de GeoWeek 2012 gaan waterschappers op pad om gastlessen te verzorgen voor 350 leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs in Groningen en Drenthe.

Leerlingen leren hoe het water in de omgeving van hun school stroomt en hoe dijken ons beschermen tegen het water. De waterschappers vertellen ook over hun eigen ervaringen tijdens het hoge water van de afgelopen winter.

Na een korte les in de klas gaan de leerlingen het water en de dijken in de buurt van de school ontdekken. Ze doen een dijkinspectie of bezoeken een gemaal of sluis in de buurt van de school. Een unieke ervaring voor de leerlingen om te ontdekken hoe het waterschap voor droge voeten zorgt.