CSG Het Noordik op expeditie

CSG Het Noordik op expeditie

Geplaatst op 30 april 2014

Op maandag 7 april zijn wij in het kader van de Geoweek 2014 op expeditie geweest bij het Waterschap Vechtstromen. Wij kregen hier een inzicht hoe het project De Doorbraak is opgezet en wat de functies van het waterschap zijn.

Wij zijn op de fiets vertrokken uit Almelo richting Bornebroek. Daar werden wij opgevangen door medewerkers van het waterschap. Zij zijn in de week voor de expeditie al op school geweest om het een en ander te vertellen.

Aangekomen bij de voorlichtingsboerderij werd de groep verdeeld in kleinere groepen. Elk groepje kreeg een smartphone waar een app van Arcgis op geïnstalleerd was. Met behulp van deze navigiatie-app konden de groepjes naar de verschillende expeditiepunten fietsen, om daar uitleg te krijgen over een activiteit van het waterschap. Ook konden de leerlingen hier proefjes doen of de theorie toepassen in de praktijk. Enkele experimenten/proeven die de leerlingen mochten doen waren: grondboringen, waterkwaliteit bepalen, oude en nieuwe kaarten met elkaar vergelijken en grondwater meten. De volgende begrippen moesten aan bod komen tijdens deze middag: Landmeten, kaart lezen, eigen resultaten analyseren, bodemonderzoek, eigen leefomgeving, fysisch geografisch veldwerk, watermonsters, waterschap, peilbeheer, coördinaten, GPS, waterdiepte en waterloop.

De leerlingen waren op een leuke manier bezig met de GPS-app op de smartphones en konden hier over het algemeen goed mee uit de voeten. Het weer zat mee en de leerlingen deden leuk en enthousiast mee. Na afloop van de proefjes kreeg iedereen een hapje en een drankje bij de voorlichtingsboerderij en konden de leerlingen de coördinaten die ze verzameld hadden tijdens de proefjes samenbrengen om een nieuw coördinaat op te sporen. Hier was de ‘’schat’’ begraven. Deze schat bestond uit een leuke attentie van het waterschap als bedankje.

Al met al een geslaagde middag die wij in de toekomst hopen te herhalen.