Wat staat er in onze leefomgeving?

Wat staat er in onze leefomgeving?

Geplaatst op 31 mei 2017

Er zijn veel voorwerpen in de leefomgeving die worden onderhouden door de gemeente, zoals huizen, wegen en speeltuinen. De gemeente registreert allerlei dingen over de omgeving. Welke dingen zijn dat? Waarom doen ze dat? En wat kan jij vinden in de leefomgeving? Met deze vragen ging HAVO 2 van het Raayland College aan de slag. Verspreid over een aantal weken ontdekken de leerlingen wat er in de leefomgeving van Venray speelt en gaan zij oplossingen bedenken voor de (mogelijke) problemen. Tijd om de wijk in te gaan! 

Het registeren doen we met de gps van de smartphone en we maken foto’s van wat we hebben gevonden. Aan het einde van de sessie kijken we met z’n alle wat de oogst van de dag is en wat we met deze nieuwe informatie allemaal kunnen gaan doen.

 

 

De klas heeft een toelichting gekregen over de gegevens die nodig zijn om een gemeente van goede informatie te kunnen voorzien. Om te zorgen dat ze de meeste recente data gebruiken, gaan ze nu de wijk in. De groepjes zijn gemaakt en elke groep heeft een eigen wijk toegewezen gekregen. Met hun eigen smartphone helpen zij de gemeente (en hun eigen onderzoek) met het registreren en controleren van allerlei voorwerpen, zoals prullenbakken. Aan het eind van de dag wordt de oogst bekeken en wordt er gekeken wat we met de nieuwe informatie kunnen doen. Dan is het tijd om zelf aan de slag te gaan, want de volgende stap is onderzoek doen. De gemeente zien ze pas weer bij de presentatie van hun resultaten. 

De groepjes gaan hun wijk in en ontdekken door eigen observatie en het afnemen van enquêtes welke leefbaarheidsproblemen er spelen in de wijk. Door middel van een SWOT-analyse besluit elk groepje op welk probleem in de wijk zij de focus leggen. Op 29 maart is het dan zover: het onderzoek wordt gepresenteerd bij de gemeente. In een volle zaal doet iedereen zijn zegje, compleet met zelfgemaakte leefbaarheidskaart en filmpjes. Er is onderzoek gedaan naar (betere) speeltuinen, overlast door hondenpoep, gebrek aan activiteiten voor jongeren, leegstand en fietsendiefstallen. Iedereen heeft goed nagedacht over wat zij willen verbeteren en hoe. Er zijn zelfs groepjes die hun idee heb uitgewerkt met een maquette. Maar er kan er maar één de winnaar zijn. Dat is uiteindelijk het groepje dat onderzoek deed in Venray - 't Brukske. Hun grootste knelpunt was het hoge aantal fietsendiefstallen. Om dit tegen te gaan hebben zij een elektrische fietsenstalling bedacht. Als prijs krijgen zij toegangskaartjes voor het GeoFort. 

Maar het onderzoek van de andere groepjes is niet voor niks geweest. Alle groepjes hebben namelijk ook nog een presentatie gehouden voor de wijkraad van de wijk waarin zij onderzoek hebben gedaan. De wijkraden waren enthousiast en stelden veel (kritische) vragen. De groepen die 't Brukske en het Centrum hebben onderzocht, mogen zelfs op de jaarvergadering van de wijkraden komen. Wie weet zien zij aanknopingspunten waarmee zij leefbaarheidsproblemen in de wijk daadwerkelijk kunnen aanpakken!