7000 leerlingen in Nederland stappen in de wereld van geo

Geplaatst op 28 mei 2018

Deze week gaan in het hele land duizenden leerlingen aan de slag in de geosector. Tijdens de GeoWeek gaan ruim 7000 leerlingen op expedities onder begeleiding van 80 verschillende bedrijven en organisaties in het hele land. Dit zijn ruim 2300 leerlingen meer dan vorig jaar. Professionals uit de bodem-, water- en geo-informatiesector organiseren een bedrijfsbezoek, veldwerk of gastles.

Het enorme aanbod vanuit de geosector laat zien dat professionals oog hebben voor de toekomst. Via deze route maken leerlingen al op jonge leeftijd kennis met de mogelijkheden van het werkveld. Dit is volgens professionals hard nodig om straks voldoende -en goedgeschoolde mensen te hebben die het werk voor gebiedsinrichting en -beheer in Nederland kunnen klaren.

Bewustzijn creëren

De GeoWeek creëert ook bewustzijn. Franc van der Steen, afdelingshoofd Bestuur en Regie bij de directie Algemeen Waterbeleid en Veiligheid van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, legt uit waarom dit van belang is: ‘Bewustzijn kan er voor zorgen dat mensen zelf dingen gaan doen. Zeker met oog op klimaatverandering is het belangrijk dat er bewustzijn is.’

Leerlingen gaan deze week onder andere aan gang met het bouwen van dijken, waterberging in de stad, veldwerk langs de rivier, duurzaamheid, grondboringen of leren werken met geografische-informatiesystemen. 'Tijdens de GeoWeek komen kinderen bij echte bedrijven die concreet laten zien wat geo in de praktijk is. Dat maakt indruk!', aldus Gilbert Boerekamp, afdelingshoofd Bodem en Ondergrond bij Rijkswaterstaat. De GeoWeek is een initiatief van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG).

De GeoWeek wordt financieel mogelijk gemaakt door Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO), Kadaster, KNAG, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, en de Unie van Waterschappen.

Voor regionale/lokale kranten, vind expedities in de buurt via de kaart: www.geoweek.nl/kaart

Mee op expeditie of meer informatie?
De pers is van harte welkom bij de expedities. Neem hiervoor contact op met Kellie Bocxe via info@geoweek.nl, [Tel.] 030-7115114.