Expedities 2017

Wilt u een beeld krijgen van de GeoWeek? Kijk snel verder naar de expedities die afgelopen jaar werden aangeboden. 

 

Aan de slag met een bodemzoekapparaat

Bekijk deze dag wat een familiebedrijf doet dat apparatuur ontwerpt en produceert voor bodemonderzoek. Waar moet dit bedrijf allemaal rekening mee houden in het ontwerp? Ga vervolgens zelf aan de slag met een bodemonderzoekapparaat en ervaar hoe bodemonderzoekers tot een bodemprofiel komen.

Baggeren in de baggerpraktijktuin

Het Nationaal Baggermuseum in Sliedrecht heeft een interactieve BaggerPraktijkTuin waarin de Baggerwereld tot leven komt. Ga zelf een slootje uitbaggeren, bestuur een sleephopperzuiger of bouw een dijk in de golfgoot en kijk of de dijk bestand is tegen flinke golven.

Bodem en geologie

In de IVN Natuurtuin staat weer een praktijkles bodem en geologie op het programma. Eerst wordt gepuzzeld en gekeken naar geologische tijden en vondsten. Daarna wordt in groepjes geboord om zelf de bodem te ontdekken. Als afsluiting wordt de bodem en het grondwater tot 12 meter diep bekeken. De 45 leerlingen doen ook mee met een prijsvraag voor beste foto met beschrijving op www.bodemfoto.nl.

Bodem, de start van al het leven op aarde

Planten en bomen groeien in een bodem, maar hoe ziet dat er eigenlijk uit? Wat kom je allemaal tegen in een bodem en waarom wordt de ene bodem gebruikt om op te bouwen en de andere om aardappels op te verbouwen?

De Gemeente meet, geeft aan en laat zien

De landmeters van Den Haag meten zodat de kaart goed blijft. Maar zij geven ook aan waar er een nieuw huis mag komen. Dat moet heel precies. Ontdek hoe precies dat kan. En leer eens goed naar een kaart te kijken door er zelf dingen op aan te geven.

De Nederlandse Delta

Charlotte Heijstek (zeilster) en Daan Poppema willen in hun gastles leerlingen bewust maken van de Nederlandse Delta. Een groot deel van Nederland ligt onder zeeniveau. Wat betekent dit bij een stijgende zeespiegel? Samen gaan jullie achterhalen hoe ver je huis daadwerkelijk onder water komt te staan als het water Nederland binnenkomt. Daarnaast ga je op zoek naar mogelijke oplossingen. Hoe kan je voorkomen dat grote delen van het land onder water komen te staan in de komende decennia?

De ondergrond van Rotterdam

De binnenstad van Rotterdam is het decor, omdat daar veel over de ondergrond verteld kan worden. Tijdens een wandeling krijgen leerlingen van specialisten van het Ingenieursbureau van de Gemeente te horen wat zich onder hun voeten bevindt: kabels en leidingen, parkeergarages, waterbergingen, spoortunnels en metrobuizen, gas en olievelden. Daarna vindt er een les over de archeologie van de Archeologische dienst van de Gemeente (BOOR) in de Bibliotheek plaats.

De snelste of de kortste weg?

Iedereen weet tegenwoordig wat een navigatiesysteem is, maar wat zit daar eigenlijk allemaal achter? Op een interactieve manier probeer ik met de leerlingen erachter te komen wat er allemaal komt kijken bij de gegevens achter een navigatiesysteem. En wat betekent dat voor bijvoorbeeld zelfrijdende auto’s?

Dijkinspectie Eemskanaalkade

Help jij de dijk te inspecteren? Check of de dijk langs het Eemskanaal in goede conditie is. Wat moet je doen en waar let je op? Met behulp van een inspectiekaart en inspectiewijzer leer je alles over dijken en dijkbeheer.

Dijkinspectie Noordpolderzijl

Help jij de dijk te inspecteren? Check of de dijk bij Noordpolderzijl in goede conditie is. Wat moet je doen en waar let je op? Met behulp van een inspectiekaart en inspectiewijzer leer je alles over dijken en dijkbeheer.

Doe een grondboring en meet de kwaliteit van het water

Op het terrein van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) vertellen onderzoekers over het werk dat zij hier doen. Daarna mag je zelf aan de slag. Je doet een grondboring, bekijkt het bodemprofiel en de dieren die in de bodem leven. Daarna plaatsen we een zogenaamde ‘peilbuis’. We laten zien hoe we grondwater oppompen en de kwaliteit hiervan bepalen.

Duurzaamheid

De werkgroep Jong & Duurzaam van de Nationale Jeugdraad (NJR) geeft gastlessen en workshops over duurzaamheid op scholen, omdat wij het belangrijk vinden dat jongeren weten wat er speelt in de wereld op het gebied van duurzaamheid en bovenal wat zij zélf zouden kunnen betekenen. We bieden interactieve gastlessen en workshops aan over duurzaamheid in het algemeen en over duurzaamheid binnen de specifieke thema’s school, voedsel, kleding, en economie.

Excursie Rotterdam: waterberging in de stad

Door klimaatverandering krijgen we steeds meer te maken met extreme buien. In een stad als het Rotterdam is het moeilijk om al dat water snel af te voeren. Ontdek tijdens deze excursie door de stad diverse maatregelen die we als waterschap met de gemeente uitvoeren om toch wateroverlast door extreme regenval te voorkomen.

Excursie windmolenpark

Wat weet jij over windenergie? Hoe hoog is een windturbine? Voor hoeveel woningen produceren de windturbines van windpark Neer energie? Ga op expeditie naar windpark Neer en krijg antwoord op al je vragen!

Expeditie Uiterwaard Kampen

Klimaatverandering een ver-van-je-bed-show? In jouw achtertuin, de uiterwaarden langs de IJssel, wordt hard gewerkt om te zorgen dat wij onze voeten droog houden. Jaarlijks moet er steeds meer water worden afgevoerd door de rivier. Op deze expeditie draait alles om waterveiligheid en de natuur.

Gastles

Rick Jendrusch (windsurfer) en Sam de Roover verzorgen samen een gastles tijdens de GeoWeek. De exacte invulling volgt t.z.t.

Gastles ‘Kijk op de Dijk’

De dijken van nu zijn sterk, maar dat was 300 jaar geleden niet zo. Toen overstroomde tijdens kerst een heel groot deel van Groningen. In de film De Kerstvloed zie je hoe de 11-jarige Dirkje dat beleefde. Vervolgens ga je zelf aan de slag met de Dijkenkrant.

Gastles door de heer Nijpels

Tijdens deze expeditie geeft Ed Nijpels, momenteel onder andere voorzitter van GeoBusiness Nederland, een gastles in Den Haag.

GEO digitaal voor iedereen

Elke 2 jaar laat de gemeente Rotterdam een vliegtuig / helikopter over de stad vliegen die miljoenen puntjes meet. Hierdoor is voor de hele stad alles in hoogte bekend, met deze gegevens zijn bijvoorbeeld de volgende items te bepalen: Alle gebouwen in 3D maken, berekenen waar regenwater naar toe stroomt, hoogte van alle bomen bepalen, berekenen zakking van straten voor eventuele ophogingen.Ontdek met Virtual Reality de geodesie en ga aan de slag met moderne inwintechnieken (laserscannen) en de verwerking ervan.

Geo en Gemeente Velsen

Gemeente Velsen gooit haar deuren open voor zowel basisscholen als middelbare scholen. Met de leerlingen wordt er o.a. gewerkt met de CollectorsApp van Esri en gaan ze aan de slag met GeoCraft. Na afloop ontvangen de leerlingen een oorkonde dat ze hebben deelgenomen.

Geo veldwerk met een smartphone, aan de slag met MUG!

Ervaar wat MUG Ingenieursbureau doet. Een smartphone speurtocht met opdrachten: ga zelf aan de slag met een grondboor, wat komt er kijken bij een archeologische opgraving? Landmeten is fantastisch, maak een 360 graden foto en ga met de hele klas op de foto, gemaakt met een drone!

Geologische excursie over de stuwwal bij Mook

Aardrijkskundige/geologische verkenning van de ongeveer 90 meter hoge stuwwalheuvels op de Mookerheide bij Mook. We gaan proberen de sporen van de voorlaatste ijstijd (160.000 jaar geleden) te herkennen, die in dit landschap zijn achtergebleven. Daarnaast maak je kennis met zwerfstenen, geologische tijdbalk, droogdalen en bodemstructuren.

Het verhaal van pingoruïnes

We gaan het veld in, opzoek naar mogelijke pingoruïnes. Ik vertel het verhaal van hoe ze zijn ontstaan en we gaan onderzoeken of we hier ook te maken hebben met een echte pingoruïne.

Het zout uit de Twentse bodem: van winning tot productie

Tijdens deze expeditie kom je alles te weten over zoutwinning en productie. Maar ook waarom zout zo belangrijk voor ons is. We nemen je mee naar het Boorterrein, zodat je kunt zien hoe zout gewonnen wordt. Het productieproces bootsen we na door samen met jullie laboratoriumproeven te doen. Kortom een gevarieerde en interessante expeditie!

Hoe hoog is de school?

Gebruik luchtfoto’s op innoverende manieren! We vertellen wat over luchtfoto’s, over het ontstaan en de toepassingen ervan. Daarna meten we de school op aan de hand van de foto's en doen we zelf een controlemeting.

Hoe kaarten ons helpen de wereld beter te begrijpen

Een kaart is een visualisatie van data, cartografisch weergegeven in een atlas of op internet. Hoe helpen deze kaarten ons de wereld om ons heen beter te begrijpen? Hoe gebruikt de gemeente kaarten? En hoe worden deze kaarten gemaakt?

Hoe mooi en veilig is mijn school en zijn omgeving? Gebruik een publiek participatie systeem

Hoe leuk en nuttig is het om de beleving van de ruimte online in te winnen? Stel zelf je enquête en ruimtelijke vragen samen. Verzamel de resultaten en beoordeel de uitkomst. Geef een advies aan je school. Kijk maar eens naar professionele voorbeelden op www.maptionaire.com en lees meer op www.overheidsparticipatie.nu Deze tools zijn makkelijk te leren en je kunt er leuke dingen mee doen.

Hoe sterk zijn onze dijken?

Bekijk wat Deltares doet aan onderzoek naar dijken in binnen-en buitenland! We vertellen hoe je de sterkte van een dijk kunt uitrekenen, hoe een dijk stuk kan gaan en waar je op moet letten als je een dijk inspecteert. We sluiten af met een competitie dijken bouwen: Wie ontwerpt en maakt de sterkste dijk?

Hoe weet Google Maps waar alles ligt?

Google Maps en navigatiesystemen zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. De digitale kaarten (maps) geven veel routes over heel de wereld aan. Tijdens deze expeditie leggen we uit hoe deze maps tot stand komen, welke technieken daarvoor worden gebruikt en hoe het dus kan dat Google Maps ons vertelt waar we naartoe moeten. Hierbij wordt ook de link gelegd met de Geo-informatica (de kaart) en Geodesie (positiebepaling).

Hoogwatergeul Veessen Wapenveld - Ruimte voor de Rivier project.

Tijdens de expeditie wordt één van de grootste en meest ingrijpende projecten van ruimte voor de rivier bezocht. Wat is hier allemaal veranderd? De bouw is inmiddels klaar.

Ingenieur voor een dag! Een kijkje in de keuken bij MUG Ingenieursbureau

Ervaar wat MUG Ingenieursbureau doet. Bekijk je huis en je school vanuit de lucht en maak een luchtfoto van je eigen huis. Digitaliseer je eigen school en de omgeving (archeologie, milieukundig en GIS) en leer hoe je met een drone kunt gaan vliegen!

Klimaatverandering

Daphne van der Vaart (zeilster) en Wyona Boers geven een gastles over klimaatverandering. Hierbij besteden zij aandacht aan de verwachte zeespiegelstijging en de (merkbare) gevolgen van deze stijging. Wanneer er een zeespiegelstijging optreedt, neemt natuurlijk het overstromingsgevaar toe. Hierbij treedt echter een kettingreactie op. Een toename in overstromingen heeft namelijk ook gevolgen, zoals de afname van schoon drinkwater.

Klimaatverandering: Zeeuwse lessen uit het verleden een garantie voor de toekomst?

Hoe zag Zeeland er in de laatste ijstijd uit en wat gebeurde er daarna? Hoeveel meter zeespiegelstijging heeft Zeeland al voor de kiezen gehad en wat staat ons nog te wachten? Wat gebeurt er bij een overstroming? Waar halen we zoet water vandaan? Hoe ziet Zeeland er over x-jaar uit? Hoe warm gaat het worden in Zeeland? Allemaal vragen waar we met de groep mee aan de slag gaan. Veel interactie en een visionaire groepsopdracht. Natuurlijk gaan we ook met de hele groep naar buiten om grondboringen te doen en samen ontdekken hoe de bodem is opgebouwd.

Klopt de kaart eigenlijk wel?

Er worden in Nederland heel veel kaarten gebruikt. Je kent er zelf vast wel een paar (routekaart, TomTom, Google, enz.). Maar er worden ook kaarten gemaakt om de straat en de plantsoenen te plannen en netjes te houden. Maar kloppen die kaarten wel? Staat alles er wel op? En hoe zien die er dan uit? Dat ga je zelf ontdekken.

Landmeetkunde - hoe groot is jouw schoolplein?

Tijdens deze expeditie krijg je een kijkje in de wereld van de landmeetkunde, zoals de naam al doet vermoeden houden zij zich bezig met het meten van land. Met behulp van een tachymeter ga je je eigen schoolplein in kaart brengen.

Landmeten: vroeger en modern

De gemeente maakt een kaart binnen de gemeentelijke grenzen. Dit ging vroeger op een andere manier dan tegenwoordig. Maak kennis met verschillende manieren van landmeten. Dit kan buiten met een meetband, tachymeter en GPS, maar gebeurt tegenwoordig ook binnen met 3D luchtfoto’s.

Leuk leren over water

In Informatiecentrum Kust leer je hoe de kust tussen Petten en Camperduin is versterkt met zand, waardoor een nieuw stukje Nederland is ontstaan. Je krijgt een korte les, een rondleiding door de interactieve tentoonstelling en dan kun je zelf de tentoonstelling gaan beleven aan de hand van een speurtocht. Onderweg kun je het zeepbelspel doen, een foto maken en delen, dieren spotten en aan de slag met de watersnoodzolder.

Masterclass Dijken bouwen

Hoe bouw je een dijk? In deze expeditie leren de scholieren uit welke grondsoorten en materialen een dijk is opgebouwd, hoe je met slimme technieken en met hulp van de natuur betere dijken kunt bouwen. Ze gaan zelf aan de slag met het ontwerpen en bouwen van een dijk op schaal onder begeleiding van een GeoProf en studenten. Aan het eind van de expeditie wordt getoetst hoe goed de dijk het water kan keren.

Meten en plaatbepalen met GPS

Geometius levert landmeetkundige apparatuur, waaronder GPS, voor de geo sector. Tijdens de expeditie wordt er iets verteld over GPS en gaan we zelf naar buiten om metingen te doen, bijvoorbeeld een handheld ontvanger. De punten die de leerlingen hebben opgemeten, kunnen we vervolgens in Google Earth bekijken.

Meten is weten! Geografische kaarten maken met het waterschap

De medewerkers van waterschap Hunze en Aa’s maken voor hun werk gebruik van geografische gegevens. Deze gegevens halen ze uit Geoweb. In deze workshop ga jij zelf aan de slag met geo-informatie. Zo meet je hoe groot de school is en waar het precies staat. Ook is er een spijker verstopt in de grond. Kunnen de leerlingen deze vinden aan de hand van coördinaten? Terug in de klas bekijken we verschillende, grafische kaarten.

Missing Maps: werk mee aan topografische kaarten voor het Rode Kruis

Tijdens deze expeditie leggen medewerkers van het Rode Kruis het belang van goede kaarten voor hun werk uit. Vervolgens gaan de leerlingen zelf aan de slag om, op basis van luchtfoto’s, een gebied waar het Rode Kruis werkt in kaart te brengen.

Move a lot!

Na een korte uitleg van het Kadaster aan de hand van een kek filmpje maak je kennis met gebiedsontwikkeling en wat daar bij komt kijken. Naast het zien van voorbeelden kun je zelf aan de slag door het spelen van het spel: Move a lot!

Nitraat meten op je smartphone

Draag jouw steentje bij aan Nitraat onderzoek in Nederland! Nederland heeft veel problemen met te hoge concentraties nitraat in het oppervlaktewater. Met de Nitraat-App op de smartphone zoeken we naar oorzaken en oplossingen. Op een snelle en simpele manier kan iedereen nitraat meten. En de resultaten komen meteen in een database die Deltares weer gebruikt voor onderzoek.

Ondergronds: praktijkvoorbeelden en proefjes

Wat weet jij over de bodem waarop je staat? En wat is de invloed van de bodem op ons dagelijkse leven? Maak kennis met de vele aspecten van de bodem en ondergrond door een aantal leuke voorbeelden uit de praktijk en door het uitvoeren van leuke proefjes!

Ontdek de complexe wereld van het waterbeheer in de Zuidplaspolder

Bij Nieuwerkerk a/d IJssel ligt het laagst gelegen plekje van Nederland, bijna -7m NAP. Ontdek wat dat betekent voor het waterbeheer in het gebied en bezoek het gemaal. Hoe houden we de polder droog? Hoe gaan we om met bodemdaling? Kunnen we hier in de toekomst wel blijven boeren?

Ontdek wat het dijkleger doet!

Stel: Je bent één dag de baas van het waterschap. Het water in de rivieren Neder-Rijn en Lek staat héél hoog. Je hebt een dijkleger tot je beschikking om de dijken te inspecteren. Waar zet jij jouw dijkleger in en waarom? Daarna ga je zelf naar buiten om een dijkdoorbraak te voorkomen!

Ontwerp een ecoduct!

Misschien heb je er al vaak onder door gereden met de auto of zelf overheen gefietst en je afgevraagd: waarom ligt die brug met bomen hier? En gebruiken dieren wel zo’n natuurverbinding? Nu is je kans om antwoord te krijgen op die vragen en zelf een ecoduct te ontwerpen! Uiteraard gaan we ook naar buiten; op zoek naar sporen van dieren op het ecoduct!

Op expeditie door de Leeuwense Waard: Waterveiligheid en Ruimte voor de Rivier

We gaan struinen door de uiterwaarden, kijken naar waar ruimte is voor water en voor slibberging en zoeken naar verschillen in bodemsamenstelling en grote grazers. Zelf bodemonderzoek doen is een onderdeel van de expeditie. Trek je laarzen aan en ga mee op pad!

Op fossielenjacht in de binnenstad

In de Utrechtse binnenstad zijn de mooiste fossielen te vinden, gewoon in vloeren, stoepen, muren en beelden. Uit welke perioden stammen deze fossielen? Hoe oud zijn ze? Wat voor dieren worden aangetroffen? En waar komen de betreffende gesteenten vandaan?

Op ontdekkingstocht met Geo Training & Travel

Ga op ontdekkingstocht met Geo Training & Travel. De gastspreker geeft jullie de keuze uit vier verschillende gastlessen. Kies uit een verhaal over het ontstaan van het Groningen gasveld, zijn reizen naar Antarctica, maak een reis door de 'Verenigde platen van Europa' of ontdek wat Nederland heeft geleerd van Indonesië, een land waar de spreker lange tijd heeft gewoond.

Op speurtocht in het Geuldal

Je gaat onderzoek doen in het Geuldal naar de planten- en dierenwereld in de beek en op de oevers. Ook bepaal je de kwaliteit van het beekwater aan de hand van de dieren die in het water leven.

Op welke grond loop ik?

Ontdek in deze interactieve gastles waar de grond onder je voeten uit bestaat! Hoe is deze bodem ontstaan? Waaruit bestaat de grond onder Nederland waar we elke dag over lopen, fietsen en rijden? En hoe kan het dat we hier huizen en flatgebouwen op kunnen bouwen zonder dat deze wegzakken in de grond?

Reis door de tijd: wandeling door het 18de eeuwse Amsterdam

Tijdens deze expeditie krijgen jullie een korte introductie tot de historische cartografie. Aansluitend vindt er een thema-wandeling door Amsterdam-Centrum plaats aan de hand van een oude kaart van de binnenstad. Is het oude Amsterdam nog te herkennen?

Samen op expertise in onze omgeving

Dat Nederland een door mensenhanden gemaakt land is, is een cliché, maar dat het verdraaid goed is gemaakt, daarvoor mogen we wel eens meer aandacht hebben. Deze mensen worden opgeleid vanaf de basisschool en het is belangrijk dat men de samenhang van plekken waar we wonen en werken, water, natuur en steden van woonwijken en bedrijventerreinen leert. AGEL adviseurs gaat daarom met leerlingen op expertise in onze omgeving. Samen onze omgeving creëren en ontdekken.

Spreekbeurten, boekbesprekingen of werkstukken met een StoryMaps

Met een StoryMap kun je jouw spreekbeurt, boek of werkstuk presenteren aan de hele klas! In de StoryMap kun je aan de hand van kaarten, plaatjes en filmpjes door jouw verhaal heen lopen. Een StoryMap is een goed alternatief voor een powerpoint presentatie. Tijdens deze workshop leren de kinderen hoe zijn hun eigen StoryMap kunnen maken.

Strijd om Water

Het museum heeft een programma waarbij wordt ingespeeld op regionale waterproblemen met gebruik van competitieve, interactieve en afwisselende opdrachten. De leerlingen gaan de strijd met water én met elkaar aan.

Te veel, te vies, te weinig water

De leerlingen gaan op zoek naar de oorsprong van een vreemd flesje dat bij hen op school is aangekomen. In een voorbereidende les zetten drie afbeeldingen kinderen aan het denken over water in de wereld. In het museum bekijken de leerlingen een film, gaan ze aan de hand van een spel op ontdekkingstocht door het museum en experimenteren ze met water in het Waterlab.

Verbeter de kaart

Tijdens deze expeditie slaan Kadaster en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de handen ineen. Overheden maken verschillende kaarten die iedereen kan gebruiken. Toch kan het zijn dat er een foutje in de kaart zit. In deze expeditie kunnen leerlingen helpen om de kaart te verbeteren.

Voeten op de grond

Grond, we leven er niet alleen op, we rijden er bijvoorbeeld ook doorheen, denk maar aan tunnels. Bij de bouw van een tunnel komen we allerlei grondlagen tegen, zoals zand en klei. Van welke grondlagen kunnen we gebruik maken bij de bouw van een tunnel? Ook voor de bouw van bijvoorbeeld viaducten en bruggen hebben we hiermee te maken.

Wanneer krijg jij natte voeten?

Ontdek vandaag hoe hoog of laag je zelf woont. Wat is NAP en waar wordt dit voor gebruikt? Wat gebeurt er als het zeeniveau stijgt en hoe bereiden we ons hierop voor in Nederland? Welke rol speelt de Maeslantkering hierin?

Wat doet een hoogheemraadschap eigenlijk?

Bent u in de klas bezig met het thema water? Bijvoorbeeld over waterbeheer, dijken, polders, gemalen, waterpeilen, afvalwaterzuivering, waterberging, overloopgebieden, bodemdaling, wateroverlast door hoosbuien, kwaliteit van oppervlaktewater, waterdieren en -planten. Het hoogheemraadschap verzorgt graag een gastles over het werk van het waterschap bij u op school.

Wat doet het waterschap rondom je school of woonplaats?

Weet jij of er beken zijn in jouw omgeving? En hoe die stromen? Wat is een stroomgebied en wat doen de waterschappen om te zorgen voor droge voeten op het schoolplein, dat je veilig naar huis kunt en dat de sloten, beken en rivieren geen stinkende en ziekteverwekkende open riolen zijn?

Wat staat er in onze leefomgeving?

De gemeente registreert allerlei dingen over de omgeving. Welke dingen zijn dat? Waarom doen ze dat? En wat kan jij vinden in de leefomgeving?

Waterproefles

Tijdens de les ‘Waterproef’ gaan de leerlingen op het terrein van Weizigt in groepjes op zoek naar waterdiertjes en leren ze meer over waterkwaliteit en het duurzaam gebruik van drinkwater in het Aquarama.

Weg met dat vieze water: excursie op een rioolwaterzuivering

De excursie begint met een inleiding, het verhaal over de kringloop van het water en de rol die het waterschap daarin speelt. De kringloop is: grondwater wordt drinkwater, drinkwater – afvalwater/rioolwater, rioolwater wordt gezuiverd, gezuiverd water komt in een beek of rivier terecht en zakt gedeeltelijk naar het grondwater. De kringloop is gesloten. Daarna wordt het zuiveringsproces uitgelegd en met een rondleiding over het terrein nog nader toegelicht.

Welkom in de wereld van QGIS

Na een korte introductie van de kracht van GIS is het daarna vooral tijd om zelf te doen. Met het programma QGIS worden allerlei oefeningen gedaan.

Woudagemaal 360˚ : Ontdek de verborgen stoomtechniek!

Kijk rond met je smartphone of tablet en beleef de verborgen stoomtechniek in virtual en augmented reality! Kijk mee met het aansteken van de stoomketels, het op stoom zetten en het draaien van de stoommachines. Door speciale animaties wordt het onzichtbare zichtbaar: de binnenkant en werking van een stoomketel, de zuigers in een werkende stoommachine. Maar ook hoe bij regenval het waterpeil in de Friese boezem stijgt en daarmee de noodzaak van het inzetten van het Woudagemaal.

Zet de polder onder water! Geocache Hooge Boezem

Ontdek de geheimen van polder De Hooge Boezem achter Haastrecht. Zoek zelf de route met een GPS! Maak onderweg opdrachten en vind verdwenen molens, bijzondere vogels, diepe en minder diepe weilanden. Vind uiteindelijk de duiker waarmee jullie de polder mogen laten volstromen met water uit de rivier! Waarom verandert deze polder af en toe in een binnenmeer? Vraag het Jan Pul en Marijn Sleeuwenhoek van waterschap De Stichtse Rijnlanden!

Zet jezelf op de kaart in ’s-Hertogenbosch

Wil je weten hoe en waarom de gemeente een kaart maakt? Wil je weten wat de gemeente allemaal op de kaart zet? Help ons dan mee om de kaart te maken! Ga aan de slag met landmeetinstrumenten en computers om een kaart te maken.